Välkommen till Gränna Visingsö församlingar

Här på vår hemsida skriver vi om gudstjänster och annat spännande som händer i Gränna och Visingsö församlingar.

​   

 
Vill du bli körsångare i Örserum?

I Örserum kommer jag att starta en projektkör på onsdagskvällar. Tanken är att få ihop en kör, som sjunger till påsk i kyrkan och eventuellt vid vårfirandet. Vi övar  i Örserums kyrka och startar onsdagen den 27 januari kl. 19. 

VÄLKOMNA!

Sylvia Lönn, kantor

Vid frågor kontakta mej: 0390-561 36 eller 072-509 32 99.

   

 
Församlingspedagogens ruta
 

Barn- och Ungdomsverksamhet

 

 

 

Miniorer                    Tisdag kl 15:00 - 16:30

                                   För barn i förskoleklass och

                                   långstadiet. Klassisk

                                   barntimmeverksamhet med

                                   pyssel, lekar, bibelsamling

                                   och mellanmål. (Gränna

                                   församlingshem)

 

Dramagrupp              Torsdag, efter skolans

                                   slut till kl 17:00.

                                   För er som går i mellan-

                                   och högstadiet. Teater, dans

                                   och mellanmål. (Gränna

                                   församlinghshem)

 

Miniröris                    Fredag, kl 10.00-11.30

                                   För alla som är hemma

                                   med små barn. Vi börjar

                                   med 30 min miniröris

                                   därefter fikar vi, leker

                                   och har sångsamling.

                                   Det går bra att komma

                                   direkt till fikat kl 10.30             

 

På grund av få besökare låter vi babysången vila under den här terminen.

 

 

Jag vill gärna ha igång mer verksamhet för barn på Visingsö, så om du har några idéer, eller vill vara med. Hör av dig till mig! Likaså om du bor i Örserum och vill att jag skall komma och göra något för barn och ungdomar där!

 

 

Jag finns också på Facebook, sök på: ” Församlingspedagogen Gränna- Visingsö pastorat” och gå med i gruppen så får du löpande information om vad som händer!

 

Helena Knutsson Mansilla

Församlingspedagog 0720-713 11 30

      

Till Dig som är gravrättsinnehavare i Gränna och på Visingsö

Under ett par års tid har begravningsverksamheten i Gränna-Visingsö pastorat arbetat med att kontrollera gravstenar, för att säkerställa vilka gravanordningar som utgör en fara för dem som vistas på våra kyrkogårdar. Arbeten är inte specifika för Gränna-Visingsö utan genomförs över hela riket till följd av beslut av CGK (Centrala Gravvårdskommittén, som har myndighetsstatus). Anvisningar, metod och normer har utarbetats av professor Kurt Johansson och fil lic Ann-Britt Sörenssen och har fastställts av CGK 2012-11-14. Arbeten i enlighet med dessa anvisningar är tidskrävande och kräver rätt väderleksförhållande och bland annat inte går att utföra när jorden är frusen, inte heller när det är allt för mjukt i backen. Därtill kommer att kyrkogårdsarbetarna även ska sköta den ordinarie verksamheten.

 

Nu är vi dock så långt framme att det börjar bli dags att meddela de gravrättsinnehavare vars gravanordningar inte klarar provtryckningen, det vill säga inte klarar ett tryck på 35 kilo. På Visingsö är arbetet klart och de av Er som är berörda kommer att kontaktas inom de närmaste veckorna. I Gränna kontrolleras gravstenarna kvarter för kvarter och gravrättsinnehavarna kommer att meddelas vartefter. Kyrkogårdspersonalen säkrar provisoriskt alternativt lägger ner de stenar som utgör en fara. Det är sedan gravrättsinnehavarens ansvar att inom 12 månader, efter meddelande från kyrkogårdsförvaltningen, tillse att gravanordningen säkras eller plockas bort.

 

Om gravanordningarna klarar provtryckningen kontaktar inte kyrkogårdsförvaltningen gravrättsinnehavaren. Detta gäller även de stenar som står snett, vilket naturligtvis inte ser trevligt ut. Dock är gravanordningen alltid gravrättsinnehavarens ägodel och ansvar och inget som huvudmannen för begravningsverksamheten, i detta fall Gränna-Visingsö pastorat, har något ansvar för.

 

Ni är välkomna att kontakta kyrkogårdsförvaltningen, så hjälper vi Er gärna att, mot en kostnad, säkra eller räta upp gravvårdar. För mer information kontakta pastorsexpeditionen tel.0390-561 33.

 

Maria R Johansson

kyrkoherde

 

 

 

Interiör Gränna kyrka

Foto: Gösta Lindberg

Morgonbön i Gränna kyrka

Välkommen att fira morgonbön varje torsdag kl 8.45

 

 

Expeditonens öppettider

Skapad: 2013-08-23 10:10:00

 

Måndag-onsdag samt fredag kl 10-12

Torsdag kl 13-15

 

Gränna-Visingsö pastorat

Skapad: 2010-03-12 15:59:00
i Växjö stift

Adress:
Brahegatan 24
563 32 Gränna

Bankgironr: 141-1008     

Pastorsexpedition 
tel 0390-56130
10-12 mån-ons och fre
13-15 tors

Epost
granna.pastorat@svenskakyrkan.se  
Gränna Visingsö kyrkogårdsförvaltning
tel 0390-56133

 

 

Lista kalenderhändelser

Morgonbön
2016-02-11 kl: 08:45-09:00
Gränna kyrka
Mer information
Andakt äldreboendet
2016-02-13 kl: 11:00-12:00
Gränna äldreboende
Mer information
Mässa
2016-02-14 kl: 11:00-12:00
Gränna kyrka
Mer information
Mässa
2016-02-14 kl: 16:30-17:30
Visingsö församlingshem
Mer information
Stickcafé
2016-02-15 kl: 18:00-20:30
Gränna församlingshem
Mer information
Stilla Ro-gudstjänst
2016-02-17 kl: 19:00-20:00
Gränna kyrka
Mer information
Morgonbön
2016-02-18 kl: 08:45-09:00
Gränna kyrka
Mer information
Andakt Annero
2016-02-18 kl: 11:15-12:15
Annero äldreboende
Mer information
 
 
 

Studie- och kulturverksamhet anordnas av Sensus studieförbund i samarbete med Gränna och Visingsö församlingar”

//