Gudrun Lundberg och Mona Persson i Svenska kyrkans cafélokal Brunnen där de är till stor hjälp varje vecka.

Gudrun Lundberg och Mona Persson i Svenska kyrkans cafélokal Brunnen där de är till stor hjälp varje vecka. Foto: Hans-Åke Grinde

Skapad:2015-10-01 08:00:00

Benämningen är flera och det är arbetsuppgifterna också. Men en sak är gemensam - önskan att vi blir flera!

Läs mer om Frivillig - Ideell medarbetare - Volontär

Foto: Hans-Åke Grinde

Skapad:2015-11-13 13:28:00

Marieby församlingsråd behöver nya krafter med nya idéer.

Läs mer om församlingsrådet i Marieby

Foto: Hans-Åke Grinde

Skapad:2015-11-13 14:58:00

Utdelning av Länstidningens kulturpris 2015 kommer att ske i Näs kyrka torsdag 19 november 19:00

Läs mer om Länstidningens kulturpris 2015
Kyrkorådsledamot Elizabeth Gunnmo är en av många "lärare" som vill hjälpa flyktingarna med svenskan.

Kyrkorådsledamot Elizabeth Gunnmo, i blå blus, är en av många "lärare" som vill hjälpa flyktingarna med svenska språket. Foto: Hans-Åke Grinde

Skapad:2015-10-05 10:30:00

Svenskundervisning på frivillig basis ett lyft för asylsökande i Ångsta.

Läs mer om Språkcaféet i Ångsta

Brunflo, Lockne, Marieby o Näs pastorat, vilka är vi?

Skapad: 2009-06-05 10:30:00

Fyra församlingar med historia och framtid 

Vårt pastorat består av fyra församlingar. Brunflo, Lockne, Marieby och Näs. Brunflo församling är i sin tur uppdelad i två distrikt; Brunflo och Torvalla/Ängsmon. Hela pastoratet ligger kring Storsjöns östra sida och sträcker sig ett par mil söderut. Runt 11.400 medlemmar (april 2015)

Kalender

Adventsgudstjänst
2015-11-29 kl: 11:00
Lockne kyrka
Mer information
Adventsgudstjänst
2015-11-29 kl: 11:00
Näs kyrka
Mer information
Högmässa
2015-11-29 kl: 11:00
Brunflo kyrka
Mer information
Adventsgudstjänst
2015-11-29 kl: 14:00
Marieby kyrka
Mer information
Adventsgudstjänst
2015-11-29 kl: 14:00
Ängsmokyrkan, Torvalla
Mer information
Öppet Kyrkis
2015-11-30 kl: 08:30
Församlinghemmet, Näs
Mer information
Öppet kyrkis
2015-11-30 kl: 09:00
Heliga ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
ALPHA-kurs
2015-11-30 kl: 17:30
Heliga ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Brunflokören
2015-11-30 kl: 18:30
Församlingsgården, Brunflo
Mer information
 
 
 

//