Vår hemsida finns under:

www.svenskakyrkan.se/kristianstad

Kristianstads Kyrkliga Samfällighet

Kristianstads Heliga Trefaldighets församling

Besöksadress:
Kristianstads Pastorat
BOX 153
29122 KRISTIANSTAD
E-post:
Telefon:
+46(44)7806400
Webbadress:
https://www.svenskakyrkan.se/
kristianstad
Våra kyrkor:

//