Hålta församling

Besöksadress:
Pastorsexpeditionen
Bagarevägen 9
44465 JÖRLANDA
E-post:
Telefon:
0303-669 60
Webbadress:
https://www.svenskakyrkan.se/ solberga/
Våra kyrkor:

//