Hålta församling

Besöksadress:
Pastorsexpeditionen
Bagarevägen 9
44465 JÖRLANDA
E-post:
Telefon:
+46(303)66960
Webbadress:
https://www.svenskakyrkan.se/
solberga/
Våra kyrkor:

//