Nils-Olof Nilsson, Kerstin Lidström och Birgitta Svensson representerade sfi-volontärerna vid prisutdelningen i Skellefteå.

Nils-Olof Nilsson, Kerstin Lidström och Birgitta Svensson representerade sfi-volontärerna vid prisutdelningen i Skellefteå. Foto: Maria L Pedersen

Skapad:2015-11-21 23:00:00

På lördagen den 21 november mottog SFI-volontärerna i Piteå församling pris som Årets medarbetare i Luleå stift 2015. Detta för sitt innerliga engagemang för de kommunplacerade flyktingarna.

Läs mer om SFI-volontärerna i Piteå prisade som årets medarbetare
I Katarina församling övernattar flyktingar innan de reser vidare.

I Katarina församling övernattar flyktingar innan de reser vidare. Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2015-11-19 09:23:00

Svenska kyrkan på nationell nivå har anslagit pengar till församlingarnas arbete för flyktingar. I Luleå stift delar tre församlingar på sammalagt 600 000 kronor.

Läs mer om Församlingar får bidrag till flyktingarbete

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2015-11-18 08:35:00

Kyrkomötet har bifallit en motion angående en svensk ratificering av ILO:s konvention 169, om urfolksrättigheter. Ett beslut som Hans Stiglund, biskop i Luleå stift, gläds över.

Läs mer om Biskopen glad över kyrkomötets beslut om ILO 169
Skapad:2015-10-08 11:53:00

I den gemensamma uppmaningen vill biskop Hans Stiglund, biskop Samuel Salmi och metropolit Elia vädja om medmänsklighet i den svåra flyktingsituationen som i dag påverkar oss alla.

Läs mer om Biskopar från norr vädjar: ”Välkomna medmänniskor som är på flykt”
Skapad:2015-11-02 15:57:00

Den 2-4 november möttes omkring 80 dikakoner från Norrbotten och Västerbotten då biskop Hans Stiglund hade kallat till diakonmöte i Luleå.

Läs mer om 80 diakoner samlades i Luleå

Foto: Ola Johansson

Skapad:2015-10-08 10:06:00

I början av hösten tillträdde Lotta Magnusson som handläggare för miljödiplomering i Luleå stift. Hennes uppgift är att hjälpa både församlingar, pastorat och stiftskansli på vägen till miljödiplomering.

Läs mer om Lotta vill hjälpa med miljödiplomering
Skapad:2015-09-22 10:48:00

Filmen Gränser från Haparanda församling lämnar ingen oberörd. Ett högaktuellt ämne med tanke på vad som just nu sker vid "världens fredligaste gräns" mellan Sverige och Finland. – En del bygger murar men man kan också välja att duka långbord och sätta sig gemensamt och prata, säger filmproducenten Marika Griehsel.

Läs mer om Här kan du se filmen Gränser

Kontaktuppgifter

Skapad: 2010-01-28 00:00:00

E-post:
lulea.stift@svenskakyrkan.se

Telefon:
0920-26 47 00 (vxl 8-12, 13-15)
0920-26 47 70 (fax)

Postadress:
Luleå stift
Box 942
971 28 Luleå

Besöksadress:
Stationsgatan 40
Öppettider:
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Kontaktuppgifter till personal

Luleå stift på Intranätet

Skapad: 2010-10-05 10:00:00

Här finns riktad information till dig som är anställd, förtroende-
vald eller ideell medarbetare.
Till Luleå stift på Intranätet

Foto: Svenska kyrkan

Skapad:2014-10-27 09:18:00

Webbsidan OMG (Oh My God) ger ungdomar möjlighet att ställa frågor och få svar om Svenska kyrkan, livet och kristen tro.

Läs mer

Kyrkoåret

Kommande helgs bibeltexter.

Läs mer

//