Skapad:2016-02-04 07:30:00

Resultatet av nomineringsvalet den 11 februari 2016. Den 18 februari överlämnas valresultatet till ansvarsnämnden för biskopar för prövning av behörighet. Preliminärt går de kandidater som fått 5 % eller mer av rösterna vidare och blir kandidater i biskopsvalet den 19 april.

Läs mer om Valresultat vid nomineringsvalet

Biskoparnas bön i fastan 

Fastetid är i kyrkans värld en eftertankens och solidaritetens tid.

Ofta påminns vi om livets utsatthet. I vissa delar av världen blir det särskilt påtagligt. I Mellanöstern fortsätter konflikterna med oförminskad styrka. Varje dag kommer nya rapporter om terrordåd, grymma krigshandlingar och ett ofattbart lidande. Dessutom pågår ett folkmord som drabbar både kristna och andra grupper.  

Fastetiden är också en bönens tid. I kyrkoårets texter påminns vi om Jesus Kristus som både delat smärtan och visat på kärlekens seger över ondskan. Därför vill jag uppmana er alla i Karlstads stift att i gudstjänster och i den privata bönen under fastan särskilt be för situationen i Mellanöstern.   

Biskop Esbjörn  

Följande bön har biskopsmötet formulerat att särskilt be vid Askonsdagens gudstjänst:
Herre,
på fastans tröskel innesluter vi i förbön de människor i Mellanöstern
vars liv och livsmöjligheter förtärs av hänsynslösa krafter
som likt en eldstorm förvandlar allt i dess väg till grus och aska.
Kyrkan, din kropp, slits sönder.
Ge oss blick för våra syskons nöd och låt inte vår kärlek kallna.
Den smärtans väg du går är segerns väg, inte nederlagets.
Väck viljan i oss att vandra den med dig 
också när den leder ner i den mörkaste dal.
Mörkrets makt har du brutit.
Trons, hoppets och kärlekens ljus har du tänt –
det ljus du kallar oss att i ord och handling bära vidare.

Skapad:2015-11-27 08:38:00

16 personer har föreslagits och accepterat att stå till förfogande som kandidater till biskop i Karlstads stift, inför nomineringsvalet i Karlstad den 11 februari.

Läs mer om Föreslagna personer
 

 

 

 

 

 

Stiftsbrevet arkiv

 

Kyrkan i media

Hitta din församling

Skapad: 2008-05-06 13:58:00
Vill du komma i kontakt med din hemförsamling? Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//