§ 082 Tidsbegränsade mandatperioder för biskopar, beslut

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet