§ 080 Kyrkoordningens bestämning av Svenska kyrkan, beslut

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet