Kyrkomötets skrivelse 2022 27 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2023-2025

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet