Läronämndens yttrande 2022 12y Församlingstillhörighet och lagen om Svenska kyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet