Läronämndens yttrande 2022 11y Tidsbegränsade uppdrag för biskopar

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet