Beslut § 094 Antal ledamöter i kyrkomötet och kyrkomötets arbetsformer

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet