Läronämndens yttrande 2021 07y Diakoner i alla församlingar

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet