Kyrkomötets skrivelse 2020_04 Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen vid kyrkoval

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet