Betänkande Kl 2017_06 Könsfördelningen i Svenska kyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet