Läronämndens yttrande 2019 04y Bibeln och Den svenska psalmboken på nationella minoritetsspråk

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet