Beslut §189 Rösträtt för präster och diakoner i EFS vid biskopsval

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet