Beslut §077 Öka antalet församlingskollekter

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet