Betänkande TU 2018 03 Karenstid vid utträde ur Svenskakyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet