Betänkande O 2018 08 Ungdomsrepresentanter och konsensusmetoder i kyrkomötet

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet