Anförande §063 Arvoden för kyrkligt förtroendevalda

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet