Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Kyrkofullmäktige 13 november

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkofullmäktige i Lagunda församling sammanträder den 13 november klockan 19 i Kyrkstugan. Det är det sista sammanträdet för mandatperioden 2014-2017.

Ärenden

De ärenden som kyrkofullmäktige har på sitt i bord i november gäller verksamhet, budget, ekonomi och avgifter inför det kommande året.

I år tillkommer också ett ärende om ansökan om medel för ev fortsatt projekt kring fuktstyrning i kyrkorna. 

Ny mandatperiod med delvis nya förtroendevalda

Vid årsskiftet tar den innevarande mandatperioden slut, och de förtroendevalda som haft uppdrag 2014-2017 avslutar dessa. Några av dem avslutar sina uppdrag för gott medan andra återkommer i den nya mandatperioden eftersom de kandiderat i kyrkovalet och valts i det nya kyrkofullmäktige som tar vid.

Det nyvalda kyrkofullmäktige träffas för inledande möte under hösten för att bland annat utse presidium och valberedning samt därefter utse nytt kyrkoråd.
1 januari tar så nya kyrkofullmäktige och nya kyrkorådet över ansvaret.

Vilka som valts in i det nya kyrkofullmäktige finns på sidan Valresultat.