Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon:+46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Symposium om Luther och reformationen i norra Sverige

Som ett led i 500-årsfirandet av den lutherska reformationen, har ett symposium om Luther och reformationens genomförande i norra Sverige hållits i församlingsgården i Lycksele. Fyra forskare från Umeå universitet delade där frikostigt med sig av sina intressanta forskningresultat.

Symposiet inleddes med hälsningsanföranden av församlingsledare Anna-Sara Wallden och Stiftshistoriska sällskapets ordförande, professor Daniel Lindmark. För det inledande ämnet ”Vad handlade egentligen Luthers reformation om?” svarade doktoranden Leif Svensson. Efter genomgång av Luthers kritik av katolska kyrkan rent läromässigt konstaterades att skiljelinjen gentemot denna var starkast beträffande ifrågasättandet av påvens och kyrkomötets auktoriteter.

”Martin Luther som liturgisk förnyare  i 1520-talets Wittenberg”, belystes av lektor Thomas Girmalm. Gudstjänstordningarna präglades av både kontinuitet och förnyelse. Till sistnämnda hörde inte minst den banbrytande förändring, som införandet av församlingssången kom att innebära.

Docent Olle Sundström föresläste om ”Samernas möte med reformationen”. Detta ägde rum ungefär 150 år efter reformationens inledning och medförde stora förändringar. Bland annat utdömdes dödsstraff för den som ägnade sig åt samiska offerriter. Samerna, som hade kommit i kontakt med kristendomen redan på medeltiden, hade tidigare inte sett det som något problem att leva i båda religionerna parallellt.

”Lutherläsning i övre Norrland”, det sista ämnet för dagen, togs upp av professor Daniel Lindmark. Införandet av luthersk tro dröjde i Norrland även om alla skulle lära sig katekesen. Med 1800-talets norrländska nyläseri steg efterfrågan på Luthers skrifter och inte sällan blev dennes kritik av katolska kyrkan ett föredöme i deras kamp för en ny reformation av Svenska kyrkan.

Som avslutning på symposiet spelade församlingens organist, Mila Thoors, Lutherkoraler på orgel i Lycksele kyrka

Symposiet anordnades av Lycksele församling och Stiftshistoriska sällskapet.