Foto: Louise Hedberg

Pressmeddelande: Kyrkan vägleder till samtal om sorg på Ruds kyrkogård i allhelgona

Allhelgonahelgen stundar och till Ruds kyrkogård kommer tusentals människor att strömma i helgen. Kyrkan finns på plats bland annat genom att Ungdomsbussen serverar bullar och varm dryck, Stillhetens kapell är öppet för ljuständning och samtal samt att det blir en aktivitet för barn under lördagen. Kyrkans personal delar också ut ljus och en folder med tips på hur man bemöter människor i sorg.

- Många upplever det som svårt att veta vad man ska säga till den som hamnat i sorg. Ja många tycker nog det är svårt att prata om sorg överhuvudtaget, säger Linda Ganters, präst i Karlstads pastorat.
Liksom sina kollegor bland präster och diakoner är hon däremot van att möta sörjande människor. Hon ger rådet att inte fundera så mycket på vad man ska säga. Viktigast är att vara närvarande, höra av sig och erbjuda sig att komma, gå över med lite mat.

"Behöver lite ompyssling och få i sig något varmt"
Linda nämner fyra punkter, de fyra H:na, som brukar lyftas fram när det gäller att stödja den som drabbats av sorg eller annan typ av kris: Håll om, håll tyst, häll i och håll ut.

- Det räcker alltså gott att erbjuda närhet, lyssna utan att dra sig undan och ge personen något att dricka. Därför passar det extra bra att Ungdomsbussen finns på kyrkogården i helgen där det erbjuds varm dryck och bullar. Den som sörjer kan behöva lite ompyssling och få i sig något varmt, det öppnar upp för samtal, säger Linda.

Ungdomsbussen finns vid den stora ingången nära Blomsterlandet lördag kl 14.00-19.00. Där har också barn och ungdomar precis som förra året möjlighet att pyssla något fint att lägga på graven eller ta med hem (kl 14.30-17.00 på lördagen).

"Första hjälpen vid sorg"
Under fredagskvällen (kl 17.00-19.00) och lördagen (kl 14.00-19.00) är Stillhetens kapell öppet med möjlighet att tända ljus, lyssna till lugn musik, samtala med en präst eller diakon eller bara sitt ner en stund. Under samma tider är kyrkogården bemannad av kyrkans personal som visar till rätta och delar ut ljus och foldern "Första hjälpen vid sorg". Andakter i kapellet blir det: fredag 18.00, lördag 14.00 och 17.00.

Ladda ner materialet "Första hjälpen vid sorg".

Linda Ganters berättar gärna mer om sina erfarenheter i sorgearbete och kontaktas på:
054-14 19 41, eller linda.ganters@svenskakyrkan.se.

Ansvarig för kyrkans närvaro på Ruds kyrkogård är
diakon Eva Persson, hon nås på: 054-14 14 12.

Tider och platser för allhelgona på Rud och i hela Karlstads pastorat finns här.