Foto: Pixabay

Nytt från kyrkorådet

Nyhet Publicerad

Vi har fått en ny ordförande i kyrkorådet. Anders Holst har lämnat över stafettpinnen till Hampus Thofte, tidigare vice ordförande.

Vi har fått en ny ordförande i kyrkorådet. Anders Holst har lämnat över stafettpinnen till Hampus Thofte, tidigare vice ordförande.

Svenska kyrkan i New York och kyrkorådet vill rikta ett varmt tack till Anders Holst för hans tid och engagemang. Anders har bidragit med en smittande entusiasm och stor idérikedom. Hans driv har betytt mycket i arbetet att föra kyrkan framåt och vidare mot nya visioner och mål.

Så här skriver Anders:

Jag vill främst tacka medlemmar, personal och kollegor i Kyrkorådet för en inspirerande, lärorik och spännande tid tillsammans under de senaste fem åren. Det har varit intressant att få engagera sig i kyrkans långsiktiga planering, och jag hoppas att vårt gemensamma arbete lagt grunden för en framgångsrik verksamhet framöver. 

Vår nya ordförande Hampus Thofte är till vardags partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och baserad i New York sedan 2005.