Foto: Magnus Aronson

Kom till kyrkofullmäktige 6/11

Nyhet Publicerad

Kyrkofullmäktige i Falu pastorat sammanträder i Vika församlingshem 6 november kl 18. Alla välkomna!

Sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på kyrkorådets kansli, Kristinegatan 11.

på dagordningen:

• Budget 2018 - kyrkoavgift och begravningsverksamheten.
• Framtidens budgetramar? Jens Persson, revisor
• Strategiska mål för Falu pastorat

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Hitta hit: församlinsghemmet ligger bredvid Vika kyrka, Vikavägen 128.

Välkommen!

Lars-Erik Lunå, ordförande