Högmässa

Nyhet Publicerad

Gemensam Högmässa för alla församlingar i pastoratet

Pastoratets kantorskör, Kh Mattias Kareliusson, predikan, pastoratets präster, diakoner, lekmän, Åke Skommar, Margaretha Carlander. 
Kyrkkaffe i Församlingshemmet