Foto: Pixabay

"Att komma hit"

Nyhet Publicerad Ändrad

Internationellt café i Sättna församlingshem

Hur är det att komma till Sverige som flykting? Hur var vägen hit? Är vi svenskar lätta eller svåra att få kontakt med? På vilka sätt kan vi mötas?

Sättna församling bjuder in till en internationell cafékväll med bl a information om att vara språkvän av Lotta Lockne från Favi Sundsvalls kommun.

Sättna församlingshem, 16 november 19.00 

 

Iona-projektet

I vårt pastorat planerar vi en resa till Skottland, med både besök på ön Iona och i lokala församlingar i Edinburgh. Här kan du läsa mer om projektet som drivas av Sättna församling men vänder sig till alla intresserade i hela pastoratet.

Endagsretreat i hösttid

Du är välkommen till en dag i stillhet i senhöstens tid. Läs mer om retreaten och anmäl dig här!