Orgelspelande barn i Stora kyrkan, Östersund.
Foto: Hans-Åke Grinde

Se TV-inslaget om unga orgelelever i Näs kyrka

Svt Jämtland har besökt Näs kyrka i Fåker för att träffa och lyssna på unga orgelspelare.