Meny

Vem ska sitta i ditt församlingsråd?

Det är snart dags för nomineringsmöten där församlingsmedlemmar över 16 år får vara med att nominera lämpliga kandidater till ett framtida församlingsråd. Vem vill du ska representera dig? Var med och nominera!

vem har rätt att nominera?

Vid nomineringsmötet har den berörda församlingens röstberättigade medlemmar rätt att nominera. Det innebär att du ska tillhöra Svenska kyrkan, ha fyllt 16 år och vara folkbokförd i församlingen det datum nomineringsmötet äger rum.

vem kan du nominera?

Valbar till församlingsråd är den som tillhör Svenska kyrkan, är bosatt i någon av pastoratets församlingar, är döpt och fyller 18 år senast den dag kyrkofullmäktige förrättar valet, i år den 20 november. Kandidaten som nomineras behöver inte vara aktiv i någon nomineringsgrupp.

kyrkofullmäktige beslutar

Församlingsrådet utses av kyrkofullmäktige. Inför en ny mandatperiod är kyrkofullmäktige skyldigt att anordna öppna församlingsmöten för nominering till församlingsråden. Detta sker för att säkerställa församlingens inflytande och det valda församlingsrådets förankring i församlingen. De lokala nomineringarna är inte bindande för kyrkofullmäktiges valberedning men det förutsätts att de tillmäts stor betydelse.