Foto: Michael Hjelt/IKON

Nytt avtal för skötsel av kyrkogårdar

Nyhet Publicerad Ändrad

Från sommaren 2017 och hela 2018 har kyrkogårdsförvaltningen i Uppsala fått ett uppdrag att sköta kyrkogårdarna i Lagunda församling.

Avtalet gäller arbete utomhus med skötsel av kyrkogårdar och grönytor. Lagunda kyrkogårdsförvaltning fortsätter liksom tidigare att ta hand om all administration, avtal avtal kring gravskötsel, frågor om gravbrev med mera.

Avtalet löper från juni 2017 tom 31 december 2018.

Jens Bergström är tf förvaltningsassistent och arbetsledare för kyrkogårdsförvaltningen här i Lagunda.  

Lagunda kyrkogårdsförvaltning finns på Ängsvägen 8, Örsundsbro.

Telefon 0171-46 00 74, e-post till Lagunda kyrkogårdar

Läs mer om Kyrkogårdar i Lagunda