Läget i avtalsrörelsen

Nyhet Publicerad

För en månad sedan frånträdde Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kollektivavtalsförhandlingarna med Kyrkans Akademikerförbund. Orsaken var att Kyrkans Akademikerförbund gång på gång valde att föra diskussionerna i offentligheten istället för i förhandlingsrummet. När de efter sommaren ytterligare höjde tonläget i media, fanns inte längre några förutsättningar för meningsfulla förhandlingar.  

Att nå överenskommelser om kollektivavtal är komplicerade processer, såväl juridiskt som ur ett förhandlingsperspektiv. Som den senaste tidens händelser har visat, uppstår oundvikligen missförstånd och missuppfattningar när sådana frågor diskuteras i offentligheten istället för mellan parterna i förhandlingsrummet. Det är inte möjligt att bemöta alla felaktiga påståenden som har cirkulerat, men arbetsgivare i Svenska kyrkan som har frågor är välkomna att kontakta arbetsgivarorganisationen.  

Under förra veckan träffade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation medlarna för en avstämning och för att diskutera de möjligheter som finns i det låsta läget. Sedan vi frånträdde förhandlingarna har vi inte fått några propåer från vår motpart. Istället har diskussionerna i offentligheten fortsatt och ytterligare polariserats, vilket för möjligheterna till konstruktiva förhandlingar bakåt istället för framåt.   

Arbetsgivarorganisationen vidhåller att förhandlingar måste föras i förhandlingsrummet och ingen annanstans. Så länge diskussionen i offentligheten fortsätter, är det omöjligt att återuppta förhandlingarna.  

Vårt mål i denna unika och svåra situation är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en konstruktiv utveckling av Svenska kyrkans kollektivavtal. Det arbetet fortsätter oförtrutet.  

Som vi tidigare har berättat, måste du som arbetsgivare förhandla om Kyrkans Akademikerförbund kallar till förhandling, vilket inkluderar löneförhandlingar. Det finns dock inget löneutrymme att förhandla om för 2017. Om du vill ha stöd, är du välkommen att kontakta förhandlare/rådgivare regionalt eller ringa vår jour för arbetsrätt/avtal på 08-737 72 00. Jouren är öppen måndag–torsdag 8:15–12:00 och 13:00–16:30 samt fredag 8:15–12:00.