Ny rapport: Går för långsamt att uppnå EU:s biståndslöfte

Nyhet Publicerad

Idag släpper nätverket Concord rapporten Aidwatch. Den visar att det går för långsamt innan EU når målsättningen om att minst 0,7 % av medlemsländernas bruttonationalinkomst ska gå till internationellt bistånd. Svenska kyrkan är medlem i svenska Concord.

Årets Aidwatch-rapport visar att det går för långsamt att uppnå EU:s biståndslöfte om 0,7 procent av BNI ska gå till bistånd. Foto: CONCORD

EU:s bistånd ökade med 27 % 2016 och Sverige var bäst i klassen, men en stor del av ökningen användes för inhemska kostnader för asylmottagande eller räntor på skuldavskrivningar. Dessutom har inriktningen på EU:s bistånd lagts om där migrationspolitiska mål får allt större utrymme. 

– Det är glädjande att Sverige i sin senaste budget återigen når 1 % målet och att avräkningar för flyktingmottagande minskar. Samtidigt blåser det hårda vindar i Europa där biståndets övergripande inriktning på fattigdomsbekämpning ifrågasätts alltmer och nationella migrations- och säkerhetsintressen tar över. Det är en oroande utveckling, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Läs mer om Aidwatch-rapporten

Ladda ner Aidwatch-rapporten (pdf)

Läs mer om Concord Sverige

FAKTA

CONCORD Sverige samordnar svenska organisationers gemensamma arbete med att bevaka EU-ländernas biståndsåtaganden. CONCORD Sverige är en del av den europeiska plattformen CONCORD Europa som genom AidWatch-initiativet årligen granskar samtliga EU-länders bistånd.

Följande organisationer ingår i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp: Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp, Plan International Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Union to Union, We Effect och Världsnaturfonden WWF.

Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan Foto: Magnus Aronson/IKON