Kyrkor utan värme - hur påverkas kulturarvet?

Nyhet Publicerad

I flera år har Uppsala stift och Lagunda församling mätt temperatur och fukt i sju kallställda kyrkor. Nu finns en rapport klar - välkommen att lyssna till projektledare Sune Lindkvist måndag 23 okt kl 16.30-18

I Lagunda församling med tio kyrkor, och i många andra församlingar, finns kyrkor som inte används så ofta och som därför inte har konstant uppvärmning året runt. Hur påverkar det inomhusklimat, fuktstyrning och därmed det kyrkliga kulturarvet?

Projektet Fuktstyrning i kyrkor

Uppsala stift och Lagunda församling har genomfört en flera år lång studie i sju av Lagundas kyrkor. Nu presenterar projektledare Sune Lindkvist det intressanta resultatet, viktigt för fortsatta arbete kling klimatfrågor och kyrkligt kulturarv.

Ur rapportens förord:

Rapporten är tänkt att fungera som ett beslutsunderlag inför val av klimatstyrningsstrategi för kyrkorna i Lagunda församling men vänder sig också till de målgrupper inom Svenska kyrkans församlingar och pastorat som arbetar med förvaltning av det kyrkliga kulturarvet. 

Det är en from förhoppning att läsaren kan hitta något i denna rapport som kan bidra i arbetet med hur man bör tänka kring klimatfrågorna i vårt kyrkliga kulturarv.

Presentation 23 oktober

Rapporten är nu klart och måndag 23 oktober kommer projektledare Sune Lindkvist, Uppsala stift, till Lagunda församling för att presentera den.

Förtroendevalda, fastighetsansvariga och alla som är intresserade av klimatfråogor och kulturarv är varmt välkomna.

 

Klicka för att ladda ned inbjudan som pdf.