Gudstjänstutskottet: Ja till ny kyrkohandbok

Nyhet Publicerad

Kyrkomötets gudstjänstutskott är färdigt med sitt betänkande över förslaget till kyrkohandbok. Utskottet föreslår kyrkomötet att anta förslaget, med de ändringar som utskottet föreslår. Kyrkohandboken börjar då användas från och med pingstdagen 2018.

I Gudstjänstutskottets betänkande 2017:1 behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2017:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I, och de 52 motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

Läronämnden har yttrat sig över skrivelsen och de 36 motioner som har så kallade läromässiga implikationer.

Till betänkandet finns 40 reservationer, två särskilda yttranden och åtta särskilda meningar.

Hela betänkandet kan läsas här (Pdf).