Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkovalet: Beslut om mandatfördelning

Den 11 oktober tog Kyrkostyrelsen beslut om mandatfördelningen mellan nomineringsgrupperna vid valet till kyrkomötet för mandatperioden 2018 – 2021.

Bild: Magnus Aronsson

Samtidigt utsågs ledamöter och ersättare i kyrkomötet.

Möjligheten att överklaga valet regleras i 38 kap. 90-94 §§ i kyrkoordningen. Av bestämmelserna framgår att ett val enligt 38 kap. i kyrkoordningen får överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd. Vidare framgår bl.a. vad som får överklagas, vem som får överklaga och hur och när överklagande sker.

Överklagandet ska enligt 58 kap. 4 § i kyrkoordningen vara skriftligt, egenhändigt undertecknat och ställt till beslutsinstansen. Vidare ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som begärs. Av 38 kap. 92 § i kyrkoordningen framgår inom vilken tid överklagandet ska ha kommit in till beslutsinstansen.

Protokollet finns tillgängligt på Kyrkokansliet i Uppsala