Söndag 22 oktober

Nyhet Publicerad

Högmässa i Turinge kyrka kl 11

Söndagens tema är ”Trons kraft”, och vi firar det med högmässa i Turinge kyrka. Ralph Sjöholm och Annika Slavova Sandström. Söndagens kollekt går till Rådgivningsbyrån. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) är ett asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess.

Kyrkkaffe i Gamla skolan efter gudstjänsten. Välkommen!