Växjö stift

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Rösterna är färdigräknade i Växjö stift

Nu är personrösterna räknade i kyrkovalet till stiftsfullmäktige. Därmed står det klart vilka ledamöter som tar plats i Växjö stifts högsta beslutande organ kommande mandatperiod, 2018-2021.


Den slutgiltiga röstsammanräkningen visar att mandatfördelningen blir densamma som vid den preliminära resultaträkningen. Fyra av de elva nomineringsgrupperna som ställt upp i valet till stiftsfullmäktige har ökat sedan kyrkovalet 2013. Det är Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Frimodig kyrka, Sverigedemokraterna och Öppen kyrka som ökar med ett mandat vardera.

Nomineringsgruppen Vägen fick något högre antal röster procentmässigt jämfört med vid den preliminära resultaträkningen, men mandatfördelningen visar fortfarande att de minskar med två mandat. Därmed blir de alltså den enda gruppen som inte finns representerade i stiftsfullmäktige under kommande mandatperiod.

Yngst i stiftsfullmäktige blir Simon Lind, 23 år, från Persnäs, som företräder Frimodig kyrka. Bland de nyvalda ledamöterna är 26 män och 25 kvinnor.

Den slutgiltiga röstsammanräkningen visar också att valdeltagandet i Växjö stift var något högre än de preliminära siffrorna visade. 17,73 procent istället för 17,3 procent av Växjö stifts röstberättigade utnyttjade sin rösträtt. Det betyder att närmare 64 000 personer i stiftet gick till valurnorna den 17 september.

Så här kommer det nya stiftsfullmäktige se ut enligt den slutgiltiga sammanräkningen, inom parentes visas förändringen jämfört med kyrkovalet 2013:

Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 14 mandat (+1 mandat)
Borgerligt alternativ: 3 mandat (-1 mandat)
Centerpartiet: 11 mandat (oförändrat)
Frimodig kyrka: 4 mandat (+1 mandat)
Kristdemokrater i Svenska kyrkan: 2 mandat (-1 mandat)
Miljöpartister i Svenska kyrkan: 1 mandat (oförändrat)
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 9 mandat (oförändrat)
Sverigedemokraterna: 4 mandat (+1 mandat)
Vägen: 0 mandat (-2 mandat)
Vänstern i Svenska kyrkan: 1 mandat (oförändrat)
Öppen kyrka – en kyrka för alla: 2 mandat (+1 mandat)

Se de slutgiltiga valresultaten

Det slutgiltiga valresultatet för stiftsfullmäktige med mandatfördelning och valda ledamöter hittar du på kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017. Stiftet har även avslutat den slutliga sammanräkningen av rösterna i de lokala valen till kyrkofullmäktige och dessa resultat finns publicerade här.

Fakta om stiftsfullmäktige

Stiften har till uppgift att stödja församlingarna att utveckla sin verksamhet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ som beslutar i större ärenden såsom mål och riktlinjer för verksamhet, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. I Växjö stift har elva nomineringsgrupper ställt upp i valet till stiftsfullmäktige. 326 personer har kandiderat till de 51 platserna. Tio av de elva nomineringsgrupperna kom in.

För mer information

Maria Kenstam, valsamordnare i Växjö stift
0470-77 38 31
Maria Kenstam

Emma Wallin, valhandläggare i Växjö stift
0470-77 38 50
Emma Wallin

Jonna Svensson, vik medieansvarig
0470-77 38 16
Jonna Svensson