Kyrkovalets slutgiltiga resultat i Strängnäs stift

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är rösterna i kyrkovalet kontrollräknade och mandatfördelningen i stiftsfullmäktige gjord. Det högsta beslutande organet inom Svenska kyrkan i Strängnäs stift består av 61 ordinarie ledamöter. Av dem är 29 kvinnor och 32 män.

 

 

Efter årets kyrkoval blev mandatfördelningen i Strängnäs stiftsfullmäktige:
 
Nomineringsgrupp                                        %                      Mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna         32,51              21  (+1)
Borgerligt alternativ                                        7,87                 4    (-4)
Centerpartiet                                                 13,79                 9    (+2)
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK                1,80                 1   (+-0)
FRIMODIG KYRKA                                           2,65                  2    (+-0)
Kristdemokrater i Svenska kyrkan                 2,25                  1   (-2)
Miljöpartister i Svenska kyrkan                      2,32                  1   (-1)
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan     18,65                11 (+-0)
Sverigedemokraterna                                     9,77                  6   (+3)
Vänstern i Svenska Kyrkan                             3,96                  2   (+-0)
ÖPPEN KYRKA -- en kyrka för alla                4,43                  3   (+1)
 
Nya stiftsfullmäktige sammanträder första gången den 1 december på stiftsgården Stjärnholm, i Nyköping. Då väljs bland annat ledamöter till ny stiftsstyrelse.

Hela resultatet för lokala kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige. 
Här kommer även resultatet för val till Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, att presenteras inom kort.


Under fliken "Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden" hittar du namn på dem som har valts. Vill man se antalet personkryss i respektive fullmäktige går man till länken "Fler rapporter" längst ned på sidan och väljer "Fastställd ordning mellan kandidater inför mandatfördelning".


Valdeltagandet i Strängnäs stift ökade från 11,7 procent (2013) till 18,61 procent, en ökning med 6,93 procentenheter.

 

För mer information:
Inger Berglund
Valansvarig i Strängnäs stift
Tel: 0152-234 26
inger.berglund@svenskakyrkan.se