Foto: Pixabay

"Må din väg gå dig till mötes..."

Nyhet Publicerad

Välkomna att fira en musikgudstjänst tillsammans i keltisk ton.

Den keltiska kristendomen var en kristendom som främst fanns på de brittiska öarna - tidigt, innan den romerska-katolska traditionen slog rot där. Den var en naturinspirerad kristendom som levede öppen för elementen och för de traditioner som fanns kvar från tiden innan kristendomen. Klosterrörelsen var viktig för den keltiska kristendomen, och personlig fromhet och att söka Gud i det lilla.

I vårt pastorat planerar vi en resa till den skotska ön Iona, för att inspireras och utmanas av denna tradition - både då och nu, i de utmaningar som kyrkorna i Skottland möter i vär värld idag.

Projektet inelds med en gudstjänst i Sättna kyrka, lördagen den 14 oktober 18.00 tillsammans med musikern Dag Westling.

Efter gudstjänsten enkelt kyrkfika och information om det planerade projektet, men SJÄLVKLART kan och ska du komma till gudstjänsten även om du inte är intresserad av själva projektet, utan bara gillar keltisk musik! 

Välkomna!

Sättna kyrka
Lördag 14 oktober 18.00

Festmässa för Medelpads kontrakt

Den 15 oktober firas inga gudstjänster här i pastoratet. Då bjuds vi alla istället in till en festmässa i Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka!

Endagsretreat i hösttid

Du är välkommen till en dag i stillhet i senhöstens tid. Läs mer om retreaten och anmäl dig här!

Nu kan du ge kollekt med Swish!

Många har under en längre tid efterlyst att kunna ge sin kollekt via Swish. Nu kan vi i Indalens pastorat erbjuda detta! Läs mer här: