Rekommendation till lokalt kollektivavtal för semesterväxling

Nyhet Publicerad

I Svenska kyrkans avtal 17 finns en överenskommelse med Vision och med Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund om möjlighet till semesterväxling. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att arbetstagaren får växla in den del av lönen som utgör semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Medarbetaren avstår alltså lön för att istället få extra lediga dagar.  

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har nu tagit fram en rekommendation till lokalt kollektivavtal för semesterväxling, som baserar sig på tillämpningsanvisningarna i avtalet. Rekommendationen och mer information om semesterväxling finns i webbhandboken Vera, som ingår i medlemsavgiften för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. De arbetsplatser som inte har skaffat inloggning till Vera ännu kan göra det här.  

Det är viktigt att komma ihåg att arbetstagarens bruttoinkomst påverkas av semesterväxling, vilket innebär att ersättningar som grundas på den samlade årsinkomsten, inklusive semesterdagstillägg, kan komma att påverkas av semesterväxlingen. Exempelvis minskar den pensionsgrundande inkomsten vid semesterväxling.

Semesterväxling kräver en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det finns alltså ingen garanti för den enskilde arbetstagaren utan arbetsgivaren kan säga nej till semesterväxling om verksamheten inte medger dessa extra lediga dagar.  

Observera att det endast är medlemmar i Vision och Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund som har  möjlighet till semesterväxling enligt avtalet. Vare sig medlemmar i andra förbund eller oorganiserade arbetstagare kommer således ifråga för semesterväxling.