Foto: Artos & Norma förlag

Peter Halldorf

Nyhet Publicerad

föreläser från sin nya bok: Alla himlens fåglar har flytt - Profeten Jeremia i sin egen tid och i vår Torsdag den 16 november kl. 19.00 i Ulrika Eleonora kyrka

Peter Halldorf är pastor och författare. Han är redaktör för tidskriften Pilgrim sedan dess första utgåva 1994. Han är en av grundarna av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.
Han är författare till ett fyrtiotal böcker som på olika vägar utforskar den kristna trons andliga källflöden.

Bok av Peter Halldorf Foto: Artos & Norma bokförlag