Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

En dag i stillhet - Retreatdag

Nyhet Ändrad

kring Martin Luthers undervisning "Du är sedd, älskad och förlåten av Gud!" Lördag den 18 november kl. 9.30 till ca 16.30.

Retreat


ett från engelskan hämtat uttryck,  som oöversatt används i kyrkliga sammanhang. Innebörden är att dra sig tillbaka i stillhet, för en eller flera dagar.

  • ·         att får dra sig tillbaka, göra en reträtt från vardagen och allt som hör till den.
  • ·         att få vara i stillhet och delvis tystnad tillsammans med andra.
  • ·         att få möjlighet till att hinna ifatt sig själv.
  • ·         att lära känna Gud lite mer.

 Jesus sökte sig ibland till platser för att vila och hämta kraft:

”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.”
Markusevangeliet 6:31

Lutherrosen sammanfattar friheten.

En kristen människas frihet, så som den framställs av Martin Luther, kan sammanfattas med hjälp av Lutherrosen som utformades enligt Luthers egna anvisningar.

I centrum står det svarta korset, symbolen för den korsfäste Jesus som tog på sig straffet för våra synder och besegrade döden och ondskan å våra vägnar genom sin uppståndelse.

Foto: Daniel Csörföly/Wikimedia commons

Det röda hjärtats tro riktar sig mot Jesus. Genom tron gör Jesus det röda hjärtats kärlek levande, något som bland annat visar sig i kärleksfull omsorg om medmänniskor.

De vita rosenbladen bär änglarnas färg och står för den glädje, tröst och frid som tron ger oss. Friden känns inte alltid men den finns där också när livet är svårt och när det är besvärligt att älska andra människor.

Rosens blå bakgrundsfärg påminner om att trons liv är början på den himmelska glädjen, den salighet som varar i evighet och som den gyllene ring som omger Lutherrosen får symbolisera.

(text hämtad från https://www.svenskakyrkan.se/en-kristen-manniskas-frihet)

Allt är nåd

Gud skänker oss förlåtelse och frid, utan motkrav. Luther menade att vi alla ska räcka varandra syndernas förlåtelse genom det allmänna prästadömet.

DU BEHÖVER INTE VARA RÄDD

Foto: Linda Mickelsson

Du behöver inte vara rädd för en dömande Gud! Du kan lita på att Gud vill dig väl och att du har möjlighet att börja om. Det gör skillnad om vi är många som litar på att hela världen ytterst vilar i en god Guds händer.

Tron handlar visserligen om sådant som vi inte helt och fullt kan förstå, men det finns mycket var och en kan begripa.

BEFRIELSE OCH LIVSMOD

Det finns många ord för vad det är som människor söker. Martin Luther talade om nåd och frid. Idag säger vi kanske befrielse och livsmod. Alla döpta ska räcka syndernas förlåtelse till varandra, säger Martin Luther. För det är i vardagens kamp med misslyckanden, orättvisor och motstånd som vi behöver få höra att Gud går med oss, att vi är förlåtna och att Gud aldrig överger oss.

(text av Cristina Grenholm hämtad från https://www.svenskakyrkan.se/bara-du-kan-finna-din-vag)

Dagen:

9.30 Introduktion av dagen och fika på Mariagården.

Därefter kommer vi att tillbringa dagen i Ulrika Eleonora kyrka.

Vi kommer att till största delen vara i tystnad under dagen, lunchen och eftermiddagskaffet kommer att intas utan samtal.

Vi samlas vid några tillfällen för att tillsammans lyssna till betraktelser kring ”I ditt ljus ser vi ljus”

Varje deltagare får själv bestämma vad hon/han vill göra mellan de gemensamma samlingarna/lunch/fika.
Möjligheter finns att meditera, måla, skriva, läsa, skriva, vila, tänka, ta en promenad…

16.00 firar vi mässa. Därefter är dagen slut och vi bryter tystnaden.

Anmälan


direkt här i formuläret eller till pastorsexpeditionen 0270-42 65 00
(måndag-torsdag kl. 10.00-12.00)

Max antal deltagare är 20 personer

Kostnad 100 kronor, inklusive lunch samt för- och eftermiddagskaffe och en liten gåva.
Senast den 9 november vill vi din ha anmälan!

Anmälan till En dag i stillhet - Retreatdag kring Martin Luthers undervisning: "Du är sedd, älskad och förlåten av Gud!"