Foto: Maria Lundström

Majgull Axelsson: ”Maktlöshet intresserar mig för den delas av många”

Nyhet Ändrad

I boken ”Ditt liv och mitt” skriver Majgull Axelsson om Vipeholm - anstalten för så kallat sinnesslöa i Lund. Det var inte länge sedan de allra svagaste i samhället fördes bort, låstes in och behandlades på de mest ovärdiga sätt.

Berättelsen är ett tidsdokument om vår tid. Det handlar om Märit som på ålderns höst börjar leta efter den döde brodern Lars, ett sökande som leder till en anonym massgrav på Norra kyrkogården.

- Vi är duktiga på att glömma. Övergreppen mot funktionshindrade i vårt land var grova, det var en extremt hög dödlighet på våra institutioner förr. Vi svenskar tyckte, särskilt på 1960-talet, att vi levde i det bästa landet i världen, men det finns kraftiga invändningar mot det.

Hur står det till med människovärdet? Hur behandlar vi de svagaste i samhället?

- Den första psykologen som använde sig av ADL-träning visade att med tålamod och god pedagogik så kan man lära även svårt funktionshindrade att klara av sin vardag.  

Du har ofta lyft och skrivit om den lilla människan och gett de svaga en röst.

- Makt är inte intressant. Maktlöshet däremot intresserar mig för den delas av många. Det finns oerhörda möjligheter att ta sig friheter och bestämma sig för vad man vill gå med på eller inte men sedan finns det de som är fullständigt maktlösa och de som är utan språk. Då får man träda in ibland och föra deras talan.    

Får du mycket respons från dina läsare?

- Ja, i synnerhet på den senaste boken. Många har släktingar och anhöriga som upplevt missförhållanden och varit med om svåra och smärtsamma saker.

Vad tycker du om Svenska kyrkans närvaro på Bokmässan?

Om min relation till Gud kan jag säga att jag har pratat med honom hela mitt liv.

Majgull Axelsson

- Det är en stor satsning och med all rätt. Det finns så otäcka krafter i rörelse. Därför är det angeläget att det finns människor som står för ett annat budskap.

Temat för kyrkans scener är bildning, mod och kunskap som motstånd. Tankar kring det?

- Bildning är inte en förutsättning för att människor ska vara goda, men det är ett stöd för mod och motstånd. Därför är det så oerhört viktigt hur våra skolor ser ut och sköts. Det gamla folkbildningsidealet har vattnats ut och det tycker jag är synd. Idag är det stor trängsel bland budskapen, det är svårt att nå fram med annat än det lättsmälta.

Vad har du för relation till Svenska kyrkan?

- Min far var uttalad ateist på 1930-talet i Landskrona. Jag konfirmerade mig i protest. Under konfirmationsläsningen ställde jag frågan hur kan Gud vara både god och allsmäktig? Svaret jag fick gjorde mig besviken. Det löd: "Det där har många funderat på genom tiderna." Jag lämnade kyrkan när jag fyllde 18 år. I höstas blev jag medlem igen. Jag tycker att Svenska kyrkan gör ett väldigt bra jobb i detta samhälle där vi har så svårt för att tala om existentiella frågor. Om min relation till Gud kan jag säga att jag har pratat med honom hela mitt liv.

Maria Lundström

FAKTA Majgull Axelsson

Född i Skåne, uppvuxen i Småland.

På bokmässan 2017 medverkade Majgull Axelsson vid två tillfällen på Svenska kyrkans scener.

Om Vipeholm. Åren 1935–1982 inrymdes i byggnaderna Vipeholms sjukhus, en anstalt för "sinnesslöa". 1982 stängdes de flesta avdelningarna, utom ett par gruppboenden som blev kvar ett decennium till. Området var då det byggdes tänkt för ett regemente, men detta förverkligades aldrig utan det blev senare Vipeholmssjukhuset. Sjukhuset är känt för eftervärlden genom Vipeholmsexperimenten, där patienter med utvecklingsstörning utnyttjades som försökspersoner i strid mot medicinsk-etiska principer. Källa: Wikipedia.

Den anonyma massgraven på Norra kyrkogården i Lund är dessvärre inte fiktiv. Den finns på riktigt.