Foto: Bella Flodén

”Konsten blir ett sätt att ge hopp”

Nyhet Publicerad

I mitten av september besökte de tre unga palestinierna, Varvara Abd Elraz, Mohammed A.M. Mustafa och Sally Azar Lunds stift. Besöket föranleddes av att Kyrkornas Världsråd kallat till en ekumenisk bönevecka för fred i Palestina och Israel.

Deras uppdrag i stiftet handlade framförallt om att berätta historien om hur de upplever situationen och ge glimtar från deras vardag. Under resans gång besökte de bland annat Fosie kyrka i Malmö, Domkyrkan i Lund, Elinebergskyrkan i Helsingborg och St Nicolaikyrkan i Simrishamn. Alla tre tecknar en bild om konflikter varje dag och en allmänt laddad situation.

- Man har vant sig vid att det alltid är soldater närvarande på gatorna och det påverkar en såklart negativt, även om man tyvärr vänjer sig, säger Varvara.

Varvara och Mohammed är båda konststudenter och har nyligen tagit examen ifrån Dar al-Kalima University College of Arts and Culture i Betlehem. De berättar att konsten blir en katalysator i att hantera känslor och intryck.

- Det är klart att olika uttryckssätt hjälper en att tolka det som sker i ens omvärld. Konsten blir ett sätt att ge hopp om en bättre framtid, säger Mohammed.

Sally studerar teologi i Beirut och spås en framtid som den första kvinnliga prästen i lutherska kyrkan i det heliga landet. Ett uppdrag hon ser fram emot och välkomnar.

- Det ska bli väldigt spännande! Den lutherska kyrkan tar hela tiden små steg mot en jämlikhet mellan könen. Rent generellt flyttas positionerna för kvinnliga ledare fram, säger Sally.

Även om samtalet under många stunder är dystert kring situationen finns det ljuspunkter. Och ett hopp om att det ska bli bättre.

- Människorna, människorna är positiva och gästfria. Och det är en bra början på förändring, säger Sally.