Foto: Pixabay

Endagsretreat i hösttid

Nyhet Publicerad

Du är välkommen till en dag i stillhet i senhöstens tid. Läs mer om retreaten och anmäl dig här!

Hösten är en tid av stillhet och eftertanke. Naturen lägger sig till vila, allt förbereder sig för vintern. I denna tid vill vi inbjuda dig till en dag i tystnad, bön och eftertanke. 


Vi samlas den 11 november 11- ca 18 i Indals sockenstuga. I dagen ingår en enkel lunch och fika. Möjlighet att måla, läsa, gå promenader och enskilt samtal/andlig vägledning finns. Retreaten avslutas med Helgmålsbön i Indals kyrka kl 17.
Retreaten leds av prästen Linda Solem.

Retreaten är kostnadsfri. Max antal deltagare 15 personer.

Frågor? Kontakta linda.solem@svenskakyrkan.se

Här kan du anmäla dig till retreatdagen. Sista anmälningsdag 6 november.

Retreat

Med ojämna mellanrum erbjuder vårt pastorat kostnadsfria endagsretreater i någon av församlingarna.

Kyrkfönster i Indals kyrka

Bikt

Bikt är att enskilt tillsammans med en präst, få samtal om något som blivit fel i livet, få bekänna sin synd och få förlåtelse. Här kan du läsa mer om vad bikt är.

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.