Foto: Magnus Aronson/IKON

Höststart för meditation

Nyhet Publicerad

Onsdag 4 oktober kl. 12.00 börjar meditation i Piteå kyrka igen. Välkommen till en stunds stillhet.

Meditation i Piteå kyrka börjar för hösten.

Onsdag 4 oktober kl. 12.00.
Piteå kyrka
Introduktion för nybörjare kl. 11.30 - få hjälp med bland annat sittställning.

Meditationen i Piteå kyrka har sin grund i kristen djupmeditation
Kort introduktion till kristen djupmeditation: Meditation innebär att sitta sig till stillhet. Vi behöver balans i livet, med både vila och arbete. I vår tid har vi ofta för lite av paus. Vi rusar på och missar ofta både oss själva och andra. Meditation kan hjälpa oss att stanna av, hinna ifatt "vår själ", lättare kunna vara närvarande och bättre hantera de situationer vi är i.

Kroppen och sittställningen är av central betydelse i meditation. Att sitta i balans, i kroppens lodlinje och med så lite spänning som möjligt hjälper dig att nå inre och yttre stillhet. Sittställningen gör det möjligt att spänna av och ge utrymme för andningen. Den fria andningen, i kroppens egen takt, ger dig hjälp till stillhet: Du kan tänka att du andas ut oro och andas in vila och frid. Liksom andningen får komma och gå fritt, försöker du även låta tankarna som kommer och går passera utan att fästa någon vikt vid dem eller värdera dem. Det är inte alldeles enkelt. Men övning ger färdighet!

Meditation är också ordlös bön. Att sitta några stycken tillsammans i tystnad i Piteå kyrka är en förunderligt mäktig och fascinerande upplevelse. Vi hjälper varandra att vara närvarande i det som sker. Vi bär varandra genom tystnaden och stillheten. Och mitt i allt detta så öppnar vi även våra hjärtan och innersta rum för Guds närvaro och kärlek.

Efter meditationen avslutar vi med 10 minuters avspänning för den som vill.

Välkommen!

Ledare
Inger Lundgren
070-568 70 17

Ulla Rehnström
0911-27 41 13