Foto: David Fryxelius

Kyrkoherdeinstallation i Arvika

Nyhet Publicerad

Mattias Kareliusson nu mottagen i Arvika Pastorat.

Nu är kyrkoherde Mattias Kareliusson oficiellt mottagen och installerad i Arvika Pastorat. Detta skedde genom en gudstjänst i Trefaldighetskyrkan 24 september 2017. Kontraktsprost Lena Skoting installerade, på biskop Sören Dalevis uppdrag, Mattias Kareliusson som ny kyrkoherde i Arvika pastorat.

I gudstjänsten medverkade Lena Skoting tillsammans med pastoratets präster, diakoner, musiker och övrig personal. Även präster från de angränsande pastoraten medverkade. En stor kör bestående av sångare från pastoratets alla körer förgyllde gudstjänsten med sång. Efter gudstjänsten fortsatte välkomnandet under kyrklunchen med välkomsttal och härlig samvaro.

Ett stort tack till alla som på olika sätt varit med och förberett och genomfört dagen. Och varmt välkommen Mattias!

Här nedan kan du ta del av Mattias predikan.