Tre blev ett!

Nyhet Publicerad

Inom Visby stift har det sedan ett antal år funnits tre olika råd som arbetat med internationella frågor: SKUT-rådet, Internationella Rådet och Internationella Samrådet - men nu går de samman!

Det har visat sig att det varit svårt att utse församlingsombud till de olika råden de senaste åren och verksamheten har i stor grad fokuserat på insamling av pengar. Engagemanget för kyrkans internationella arbete och SKUT-frågorna har sakta minskat i flera församlingar och mötesplatserna har blivit färre.

Förra året initierades därför en utredning för att försöka forma en enklare och mer handlingskraftig organisation.

Förslaget, som antagits av de tre råden och av stiftsstyrelsen, innebär att de tre råden blir ett enda gemensamt råd som kommer att ansvara för att samordna alla Visby stifts internationella ansvarstaganden.

För att vara ett så pass litet stift har Visby stift ett ganska stort internationellt nätverk:

Ansvar för SKUT-arbetet
Ansvar för det internationella arbetet
Ansvar för tre, snart fyra vänstiftsrelationer (Soest i Tyskland, det anglikanska europastiftet, Köpenhamns stift och North Central Diocese i Tanzania)
Ansvar för Svenska kyrkans relation med den självständiga kyrkan på Filippinerna (IFI)
Kvinnor för Missions lokala arbete
Sensus lokala internationella arbete
EFS-missions lokala internationella arbete
Internationella ungdomsutbyten (Ung i Världsvida kyrkan)
Ansvar för Theobalt-nätverket, ett nätverk mellan de ortodoxa, katolska och lutherska stiften i länderna runt Östersjön (en konferens kommer att hållas i Visby 5-7 juni 2018!)
m.m.
 

Fr.o.m. den 1 januari kommer allt detta arbete att samordnas av ett nytt Internationellt Samråd, som kommer att bestå av 8 kontraktsinspiratörer (2 personer från varje kontrakt + 2 personer från domkyrkoförsamlingen) och representanter för Svenska kyrkans Unga, Kvinnor för Mission, EFS-mission och Sensus.

 

Syftet med hela omorganisationen är att försöka hitta sätt att vitalisera det internationella arbetet i våra församlingar. Utan ett livaktigt och betydelsefullt lokalt arbete behövs ju inget stiftsråd. Tanken är att det på kort sikt skall skapas internationella grupper i varje församling/pastorat som hittar sina egna försutsättningar och mål för ett internationellt engagemang. För en kyrka utan missionsarbete och internationellt engagemang blir isolerad och tynar bort. Lösningarna kommer att se olika ut i pastoraten/församlingarna, men målsättningen är att kunna ta tillvara det engagemang som ändå finns lokalt. Det kan handla om att bygga vänförsamlingsrelationer med en SKUT-församling, driva ett specifikt projekt eller hitta andra varianter som hjälper församlingen att växa och utvecklas och ger de engagerade ett utlopp för sin kreativitet och vilja.