Foto: Josefine Casteryd/IKON

Påverka och utveckla! Val till församlingsråd

Nyhet Publicerad Ändrad

Att vara engagerad i ett församlingsråd kan vara ett bra sätt att påverka och utveckla församlingslivet i församlingen. Vilka tycker du ska arbeta i församlingsrådet nära dig? Välkommen till nomineringsmöte!

Genom att vara engagerad i ett församlingsråd får du möjlighet att:

• påverka gudstjänstlivets utformning och utveckling i just ”din” församling
• besluta om vad församlingskollekten ska användas till
• utse kyrkvärdar
• upptäcka vilken rikedom och mångfald som finns i Svenska kyrkan i Falun

Vad gör ett församlingsråd?

Församlingsråd är en form av lokal styrelse för församlingsangelägenheter inom ett pastorat med flera församlingar. Falu pastorat har fem församlingsråd; Aspeboda, Falu Kristine, Grycksbo, Stora Kopparberg och Vika-Hosjö.
Församlingsråden väljs för fyra år i taget, och det är nu dags att välja nya råd.

Exempel på frågor som råden arbetar med är:

• Hur vill vi utveckla gudstjänstlivet i vår kyrka?
• Till vilka ändamål ska vi ta upp kollekter?
• Vilka ska vara kyrkvärdar?
• Vilken inriktning ska vi ha på församlingens diakonala verksamhet?
• Deltar vid framtagandet av församlingsinstruktionen

Varför engagera sig?

Att vara engagerad i ett församlingsråd kan vara ett bra sätt att påverka och utveckla församlingslivet i den kyrka och församling där man redan är aktiv och engagerad. Att vara med i samtalet om församlingens uppgifter är ett bra sätt att upptäcka mer av den rikedom och mångfald som finns i församlingens verksamhet.

Valbar till församlingsråd?

• Medlem i Svenska kyrkan
• Döpt
• Fyllt 18 år
• Bosatt i Falu pastorat

Folkbokföringsadressen spelar ingen roll, man väljer själv vilket församlingsråd man önskar engagera sig i. Däremot ska den som nominerar vara tillhörig i den församlingen, vars församlingsråd nomineringen avser. Mandatperioden är fyra år och därefter sker ett nytt val.

Hur kommer man med i ett församlingsråd?

De fem församlingsråden utses av kyrkofullmäktige i Falu pastorat. Innan kyrkofullmäktige fattar beslut hålls ett nomineringsmöte i varje församling. Nomineringsmötet är ett tillfälle för alla som känner engagemang och intresse för församlingslivet (gudstjänst, diakoni, undervisning, mission) att lyfta fram personer som man skulle vilja ha med i sitt församlingsråd, det vill säga
i den församling där man är folkbokförd.

Däremot kan man fritt nominera personer som tillhör annan församling i Falu pastorat och som man bedömer som lämplig för uppdraget. Man ska naturligtvis tillfråga den personen man vill nominera. Varje kandidat ska sedan fylla i en blankett som berättar något om sitt församlingsengagemang.

Nomineringsblankett finns att hämta i kyrkorna, på Kristinegården, Kristinegatan 11, och här:

Hämta nomineringsblankett klicka här

Du kan lämna in blanketten på Kristinegården eller skicka den till: Falu pastorat, att. Dennis Jansson, Kristinegatan 11, 791 71 Falun, eller via e-post , senast 17 november.

En kandidatlista sammanställs därefter och överlämnas till kyrkofullmäktige för beslut.